தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
சமுதாயத்தை முன்னேற்றுதல் பெண்மணிகள் மட்டுமா?
 பெண்கள் ,   சமுதாயம் ,   முன்னேற்றம் ,   பெண்கள் முன்னேற்றம்
6 ராஜ்குமார்
23-Mar-18
காதலை ஒரு ஆண் பாதி பெண் பாதி என்று கூறலாமா?
 காதல் ,   பெண் ,   ஆண்
1 ராஜ்குமார்
23-Mar-18
நான் மேயர் ஆனால் என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதுக
 கட்டுரை ,   மேயர் ,   நற்பணிகள்
1 ராஜ்குமார்
28-Feb-18
விளம்பரம்களின் நன்மைகள் என்ன ?
 விளம்பரம் ,   நன்மைகள் ,   Advertisement
0 ராஜ்குமார்
28-Feb-18
பேடை என்ற சொல்லின் தமிழ் அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   பேடை
4 ராஜ்குமார்
22-Feb-18
பீடை அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   பீடை
0 ராஜ்குமார்
22-Feb-18
தீபாவளி அர்த்தம் தருக
 அர்த்தம் ,   தீபாவளி
1 ராஜ்குமார்
21-Feb-18
தீபாவளி விரிவாக்கம்
 தீபாவளி விரிவாக்கம்
0 ராஜ்குமார்
21-Feb-18
சற்ப யாகம் என்றால் என்ன?
 தமிழ் அர்த்தம் ,   சற்ப யாகம்
0 ராஜ்குமார்
21-Feb-18
tamil essay topics in tamil for 2nd std
 தமிழ் ,   கல்வி ,   இரண்டாம் வகுப்பு ,   Tamil Essay
1 ராஜ்குமார்
12-Feb-18
கைலாச வாசனே அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   கைலாச வாசனே
1 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
இறுதி கிரிகை என்றால் என்ன ?
 இறுதி கிரிகை ,   தமிழ் பொருள்
1 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
ஆட்டுகுட்டி பிரித்து ௭ழுதுக
 ஆட்டுகுட்டி ,   ஆடு ,   பிரித்து ௭ழுதுக
3 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
சிதை என்ற சொல்லின் அர்த்தம்
 தமிழ் அர்த்தம் ,   சிதை
1 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
முக்கிய பதவி வகித்த பெண்கள்
 பெண்ணியம் ,   மகளிர் பெருமை ,   பெண்ணின் பெருமை ,   பெண்கள் முன்னேற்றம்
0 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
மின்சாரத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர்?
 பொது அறிவு ,   மின்சாரம் ,   General Knowledge
3 ராஜ்குமார்
09-Feb-18

ராஜ்குமார் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே