தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
அன்புடன் எழுத்து குழுமத்திற்கு
 நிச்சயம் படிக்க விழைதல்
0 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
20-Jun-17
எழுத்து தளத்திற்கு
 நடவடிக்கை எடுக்க விழைதல்
1 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
13-Jun-17
கவிதை
 பதிவு செய்தல்
3 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
01-Aug-15
பசி
 பசி வந்தால் பத்தும்
8 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
31-Jul-15
வில்வா வாசகம் போட்டி
 போட்டி
6 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
31-Jul-15
தளத்திற்கு
 கோரிக்கை
8 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
17-Mar-15
குடும்ப சுமை
 vaalkkai
2 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
14-Mar-15
பழமொழி
 எவை
0 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
14-Mar-15
எழுத்து தளத்திற்கு
 கவனத்திற்கு
3 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
14-Mar-15
தடங்கல்
0 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
04-Mar-15
படைப்பு இலக்க எண்கள்
 சந்தேகம்
4 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
03-Mar-15
அறிந்து கொள்வோம் தமிழை
9 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
02-Mar-15
முதல் கவிதை
 பேனா எழுதியது
3 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
24-Feb-15
மனதை தொட்டதும் சுட்டதும்
 வாழ்க்கை
5 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
23-Feb-15
கவிதை
 பதிவு
2 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
23-Feb-15
வரதச்சனை
28 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
14-Feb-15

கவிபுத்திரன் எம்பிஏ கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே