மங்கள்யான் விண்கலத்தில் ஏற்பட்ட சிறிய தொழில்நுட்பக்கோளாறு காரணமாக புவிவட்டப்பாதையை அதிகரிக்கும் திட்டம் திங்கள்கிழமை அதிகாலை பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது.


வழி : babujcr கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 100
1
Close (X)
புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே