கண்ணதாசன்- கருத்துகள்

கருத்து சொன்ன நண்பருக்கு நன்றி

நன்றி மட்டுமே நாய்களுக்கு பிடிக்கும் நம்மை போல வேருபடித்தி பார்க்க தெரியாதது. கருத்துக்கு நன்றி

நாமெல்லாம் ஊக்குவித்தால் அவர்களின் வாழ்வில் ஒளி வீசுமே

தங்களின் வாழ்த்துக்கு நன்றி
இன்னும் நிறைய எழுத நினைத்தே முடியவில்லை காரணம் கதையாக மாறிடும்நென்பதால்
என்னிடமுள்ள இந்த முயற்சி அவர் பெயர் வைத்த காரனத்தினா என நினைக்கிறேன்லோ அல்லது இயற்கையாகவோ வந்தது

நட்புக்கு நன்றி,அங்குதான் பொருளேஅடங்கி உள்ளது


கண்ணதாசன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே