சேர்த்தவர் : niyathi5b9b90aeb8b43, 11-Feb-20, 5:39 pm

செய்யுள் கவிதை பயிலரங்கம்

செய்யுள் கவிதை பயிலரங்கம் போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

ஆதி மொழியாம் அன்னைத்தமிழை வாழ வைக்கும் போட்டி

பரிசு விவரங்கள்

ஞானத்தேடலில் கிடைக்கும் ஆத்ம திருப்தியும் அறிவு வளர்ச்சியும்
( கீழ் குறிப்புட்டுள்ள எழுந்தமான காலவரையை மன்னிக்கவும் )

ஆரம்ப நாள் : 11-Feb-2020
இறுதி நாள் : 14-Feb-2020  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 06-Mar-2020

செய்யுள் கவிதை பயிலரங்கம் போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே