சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 11-Aug-16, 8:46 pm

தாய் , தந்தை

தாய் , தந்தை போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

தாய் , தந்தை வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியாமல் தவிக்கும் பிள்ளைகளின் நிலைப்பற்றி எழுதுக
பிள்ளைகள் பிழைப்புக்காக வெளிநாட்டில் இருக்கலாம்
தாய் , தந்தையரிடம் சிறு சண்டையிட்டு தனியாக வாழலாம்
கடைசி காலத்தில் அவர்களை பராமரிக்க நினைத்தும் மனைவி தடுக்கலாம்
மற்ற பிரச்சனைகள் நிறைய உண்டு
என்ன தான் முகநூலிலும் மற்ற மேடையிலும் எல்லோரும் பெற்றோர்கள் தெய்வம் எண்ணப் பேசினாலும் அதற்கு தடைபடும் உண்மைகள் என்ன?
தற்கால வாழ்வு முறை காரணமா?

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ரூபாய் 100

ஆரம்ப நாள் : 11-Aug-2016
இறுதி நாள் : 09-Oct-2016  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 10-Oct-2016

தாய் , தந்தை போட்டி | Competition at Eluthu.com


மேலே