சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 17-May-17, 11:10 am

பெண்ணுக்கு ஆண் தோழன் இருந்தால் இந்த உலகம் தூற்றுவதேன்

பெண்ணுக்கு ஆண் தோழன் இருந்தால் இந்த உலகம் தூற்றுவதேன் போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

பெண்ணுக்கு ஆண் தோழன் இருந்தால் இந்த உலகம் தூற்றுவதேன்
இந்த தலைப்பை வைத்துக் கொண்டு
கவிதை
கதை
கட்டுரை
எழுதவும்

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ரூபாய் 100
இரண்டாம் பரிசு ரூபாய் 50

ஆரம்ப நாள் : 17-May-2017
இறுதி நாள் : 15-Jul-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 16-Jul-2017

பெண்ணுக்கு ஆண் தோழன் இருந்தால் இந்த உலகம் தூற்றுவதேன் போட்டி | Competition at Eluthu.com


மேலே