சேர்த்தவர் : Santhakumar5bd9aedf96f34, 15-Jun-19, 7:15 pm

விரும்பும் தலைப்பு

விரும்பும் தலைப்பு  போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

1.கவிதை தூய தமிழில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் .
2.கவிதை சொந்த படைப்பாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் .

பரிசு விவரங்கள்

போட்டியில் கலந்து கொள்வோர்க்கும் வெல்வோருக்கும் கவிமழை விருதும் மற்றும் கவிநானூறு புத்தகமும் கிடைக்கும் .

ஆரம்ப நாள் : 15-Jun-2019
இறுதி நாள் : 15-Jul-2019  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 21-Jul-2019

விரும்பும் தலைப்பு போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே