எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கேள்வி கேட்காத ஜனநாயகம் எதேச்சதிகரத்தை விட மோசமானது....

கேள்வி கேட்காத ஜனநாயகம்
எதேச்சதிகரத்தை விட மோசமானது.

பதிவு : துரைவாணன்
நாள் : 21-Oct-14, 11:58 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே