எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மக்களை முட்டாளாக்கும் ஜனநாயகம்/அரசியல்வாதிகள்.! செய்தி 1 : கறுப்புப்...

மக்களை முட்டாளாக்கும் ஜனநாயகம்/அரசியல்வாதிகள்.!

செய்தி 1 :
கறுப்புப் பண மீட்பு விவகாரத்தில் கறுப்புப் பணம் பதுக்கியவர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டால் காங்கிரஸ் கட்சிக்குத்தான் சங்கடம்.
--------மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி .

செய்தி 2 :
கருப்பு பண பட்டியலில் உள்ள 800 பேர் பெயரை வெளியிடுவதில்
தயக்கம் ஏன்?
--------காங்கிரஸ்.

பதிவு : அஹமது அலி
நாள் : 27-Oct-14, 8:53 am

மேலே