எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அன்பு நண்பர்களே ! பல்கலைக்கழக தரமதிப்பீட்டுத் தேர்வு முடிவுகள்...

அன்பு நண்பர்களே !

பல்கலைக்கழக தரமதிப்பீட்டுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளிவந்துள்ளன. நான் பல்கலைக்கழக அளவில் நான்காவது மாணவனாக தேர்ச்சியடைந்துள்ளேன் !

இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை தங்களோடு பகிர்ந்துகொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் !

பதிவு : முகில்
நாள் : 31-Oct-14, 10:56 pm

மேலே