எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பீர் பாட்டிலில் மகாத்மா காந்தி படம் ஐதராபாத்:'பீர் பாட்டிலில்,...

பீர் பாட்டிலில் மகாத்மா காந்தி படம்

ஐதராபாத்:'பீர் பாட்டிலில், மகாத்மா காந்தியின் பட மும், வாசகமும் இந்தியர்கள் மனதை புண்படுத்தியிருந்தால் அதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறோம்' என, அமெரிக்கா வின், நியூ இங்கிலாந்து புரூவிங் (என்.இ.பி.சி.,) நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.இந்நிறுவனம், தேசப் பிதா மகாத்மா காந்தி பெயரில் பீர் ...

எழுத்து செய்திகள்

நாள் : 5-Jan-15, 10:23 am

மேலே