எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இந்த கொடுமைய எங்கே போயி சொல்ல ??? வீட்டில்...

இந்த கொடுமைய எங்கே போயி சொல்ல ???

வீட்டில் தனியாக உள்ள ஆண்கள் கதவை நன்றாக பூட்டி பாதுகாப்பாக இருக்கவும் .

(இந்தச் செய்தியை நம்ப முடியவில்லை )

பதிவு : அஹமது அலி
நாள் : 4-Feb-15, 10:25 pm

மேலே