எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பச்சை குத்திவிடு பச்சை குத்திவிடு அன்பே உனக்காக நான்...

பச்சை குத்திவிடு
பச்சை குத்திவிடு
அன்பே
உனக்காக நான் எழுதிய
கடிதத்தில் கவிதை வரிகள் இல்லை....

ஆனால்
அதில் நீ
உன் விரல் நுனியால் தடவிப்பார்
உன்னை அறியாமலேயே - உன்
இதழ்கள் உச்சரிக்க தொடங்கிவிடும்!

உச்சரித்த உன் இதழ்களை அதில்
பச்சை குத்தி அதை அப்படியே
திருப்பி அனுப்பிவிடு எனக்கு.......................

என்றும் அன்புடன்
அ. மணிமுருகன்

பதிவு : மனிமுருகன்
நாள் : 12-Jul-15, 3:20 pm

மேலே