எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கிளியே கிளியே மரத்தடி நிழலில் நீ எடுக்கும் ஒரு...

கிளியே
கிளியே
மரத்தடி நிழலில்
நீ எடுக்கும் ஒரு சீட்டில்
என் வாழ்க்கை மாறிவிடுமா கிளியே!

உன் பச்சை நிறம் என்
வாழ்வை
பசுமையாக மாற்றிவிடுமா கிளியே!

கூண்டுக்குள் அடைபட்டு
குறி சொல்கிறாய் நீ!
உன் நிகழ்காலம் கண்ட நான்
என் எதிர்காலம் அறிந்தேன் - ஆம்
சிறைபட்டால் வாழ்க்கை வயிற்றிக்காக
சிறகு விரித்தால்தான் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக........................

என்றும் அன்புடன்
அ. மணிமுருகன்

பதிவு : மனிமுருகன்
நாள் : 12-Jul-15, 3:24 pm

மேலே