எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாழ்க எம் தலைவன் புகழ்! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" விண்ணின்று வந்ததெய்வம்...

வாழ்க எம் தலைவன் புகழ்!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

விண்ணின்று வந்ததெய்வம் - தன்
மேலுடை நீக்கி,
மண்ணின்று நீங்கி,
விண்ணுக்கே வீடு திரும்பிற்று!!

நம் கண்ணீராலவர் பாதம் துடைத்து, தலைதாழ்த்தி வழியனுப்புவோம்!

குப்பைகளுக்கிடையில் ஒளிவீசின மாணிக்கம், மரணிப்பதில்லை.....மாண்புடன் இம்மண் உள்ளளவும் வாழ்வாங்கு வாழும்!!!


கண்ணீர் மல்க,
சுந்தர் புருஷோத்தமன்.

நாள் : 27-Jul-15, 9:25 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே