எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுத்து தோழர்களுக்கு வணக்கம்எழுத்து கவிதை போட்டியில் இடம்பெற்ற சில...

எழுத்து தோழர்களுக்கு வணக்கம்

எழுத்து கவிதை போட்டியில் இடம்பெற்ற சில நூறு கவிதைகளில் இன்னும் சில கவிதைகள் மட்டுமே ஆராயப்படவேண்டியுள்ளது. எனவே போட்டியின் முடிவு இன்று அல்லது நாளை அறிவிக்கப்படும்.

இப்படிக்கு
எழுத்து.காம்


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

பதிவு : கீத்ஸ்
நாள் : 15-Dec-15, 9:54 am

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே