எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சமீபத்தில் பெய்த மழை இறைவன் அளித்த தண்டனை :...

சமீபத்தில் பெய்த மழை இறைவன் அளித்த தண்டனை : இளையராஜா

சமீபத்தில் பெய்த மழை இறைவன் அளித்த தண்டனை. இதை நான் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் என்று இசையமைப்பாளர் இளையராஜா கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க

நாள் : 15-Dec-15, 10:19 pm

மேலே