எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

6 செயற்கை கோள்களுடன் பிஎஸ்எல்வி சி 29 ராக்கெட்...

6 செயற்கை கோள்களுடன் பிஎஸ்எல்வி சி 29 ராக்கெட் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது: ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ஏற்பாடுகள் தயார்

சிங்கப்பூரின் 6 செயற்கைக் கோள்களுடன் பிஎஸ்எல்வி சி29 ராக்கெட் இன்று மாலை 6 மணிக்கு விண்ணில் செலுத் தப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க

நாள் : 16-Dec-15, 9:42 am

மேலே