எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நகைச்சுவை என்பது இரண்டு பக்கமும் தீட்டப்பட்ட கூர்மையான வாள்....

நகைச்சுவை என்பது இரண்டு பக்கமும் தீட்டப்பட்ட கூர்மையான வாள். இதனை கவனமாக கையாண்டால் மனஅழுத்தம் குறைகிறது. ஆனால் நடப்பது என்ன? அறிந்துகொள்ள கீழ்காணும் இணையத்தளத்தினை தேர்வு செய்து கேளுங்கள்.   

நகைச்சுவை 

நாள் : 22-Dec-16, 12:38 pm

மேலே