எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அஞ்சலி. எழுத்தாளர் மா அரங்கநாதன் அவர்கள்காலமானார் என்ற செய்தி...

                    அஞ்சலி.   


 எழுத்தாளர் மா அரங்கநாதன் அவர்கள் 
 காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து 
வருந்தினேன்.  அவருக்கு எனது ஆழ்ந்த 
இரங்கல் உரித்தாக்குகிறேன்.

ந.க.துறைவன். 


Rate Up 0 Rate Down 0
திருத்து | நீக்கு
Close (X)

பதிவு : துறைவன்
நாள் : 17-Apr-17, 6:47 am
மேலே