எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வணக்கம்சில தடைகள் காரணமாக தளத்தின் பக்கம் வர முடியவில்லை...

வணக்கம்nbspசில தடைகள்

வணக்கம் 


சில தடைகள் காரணமாக தளத்தின் பக்கம் வர முடியவில்லை என்பது கஷ்டமாக இருக்கிறது. பல பிரச்சனைகள் அது மட்டுமின்றி என்னுடைய படைப்புக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு நபரால் திருடப்பட்டுக் கொண்ட இருக்கிறது என்பது ரொம்ம வேதனை அளிக்கிறது எப்படியும் இன்னும்  வாரத்துக்குள் கண்டிப்பாக வளமை போல் உங்களோடு இணைந்து பயணிக்கிறேன் 


Rate Up 0 Rate Down 0
திருத்து | நீக்கு
Close (X)

நாள் : 10-Sep-17, 5:25 pm
மேலே