எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வணக்கம் கங்கைமணி அவர்கள் பாடல் வடம் புடிடா கேட்டோம்ரசித்தோம்...

வணக்கம் 

கங்கைமணி அவர்கள் பாடல் வடம் புடிடா 
கேட்டோம்ரசித்தோம் பகிர்ந்தோம்
பழமையும் புதுமையும் கலந்த அம்மன் பாடல்
நவராத்திரி நாயகி பாடல்
புரட்டாசி மாத  நவராத்திரி கொலுவில் இப்பாடலைப் பாட உள்ளோம் 
பாராட்டுக்கள் 
அம்மன் அருள் ஆசிகள்  

பதிவு : கீத்ஸ்
நாள் : 16-Sep-17, 11:42 am

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே