எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தோழர்களுக்கு வணக்கம், எழுத்தில் தோழர்கள் சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகளை...

தோழர்களுக்கு வணக்கம்,

எழுத்தில் தோழர்கள் சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

அந்த வேலைகள் தாமதமானதால். எழுத்து கவிதை போட்டி - அடுத்த வாரம் அறிவிக்க படும்.

-இப்படிக்கு 
எழுத்து குழுமம்

பதிவு : கீத்ஸ்
நாள் : 29-Sep-17, 4:18 pm

மேலே