எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நேர்மறை எண்ணங்களை மக்களிடத்தில் விதைத்து எழுச்சி மிகு குடிகளாய்...

நேர்மறை எண்ணங்களை மக்களிடத்தில் விதைத்து எழுச்சி மிகு குடிகளாய் வாழ மக்களை நற்சிந்தனை கொண்டு தட்டி எழுப்பிய *விவேகானந்தர்* பிறந்த நாள்.

நாள் : 12-Jan-18, 7:17 am
மேலே