எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

டியூப் VS டியூப்லெஸ் டயர் : எது தான்...ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிவந்த ஸ்மார்ட்போன்களில், பேட்டரியை தனியாக கழற்றி மாட்ட முடியும். ஆனால் இப்போது அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் இன்பில்ட் பேட்டரிதான். அதே போலத்தான் டயருக்குள், டியூபைப் பொருத்தி அதில் காற்றை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கும் நிலையிலிருந்து மெல்ல மாறி, டியூப் லெஸ் டயர்கள் வந்துவிட்டன. இதில் இருக்கும் நிறை குறைகளைத்தான் நாம் இப்போது பார்க்கப் போகிறோம். 
பதிவு : senthil
நாள் : 14-Jun-18, 9:33 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே