எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஆணவக் கொலையால் தனது வாழ்வை இழந்தபின் மனம் தளராமல்,...

  ஆணவக் கொலையால் தனது வாழ்வை இழந்தபின் மனம் தளராமல், வீழ்ந்து விடாமல் இந்த நல்லதொரு முடிவு எடுத்து மறுமணம் மூலம் மறுவாழ்வுக்கு வழி வகுத்துக் கொண்டு புதிய வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள புரட்சி தம்பதியர் இருவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். 

பழனி குமார்  

நாள் : 10-Dec-18, 7:23 am

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே