எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மண்ணும் மலையும் நெல்லும் வயலும் நீரும் காற்றும் நிரந்தரமாக...

 மண்ணும் மலையும் நெல்லும் வயலும் நீரும் காற்றும் நிரந்தரமாக நமக்கும் நம் வருங்கால சந்ததியினருக்கும் வேண்டுமெனில் WhatsApp மற்றும் FaceBook போன்ற வலைத்தளங்களில் பரப்பப்படும் அனைத்துப் பரப்புரைகளையும் புறக்கணித்துவிட்டு நம்மைச்சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று சிந்தித்து செயல்படுவோம் வெற்றி நம் வசம்! வாழ்த்துகள்! வாழ்க வளமுடன்!  

நாள் : 17-Apr-19, 6:49 am

மேலே