எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

படைப்போம் பகிர்வோம் மறு பிரசுரம் EZHUTHTHU கவிதை தலைப்புகள்:...

படைப்போம் பகிர்வோம் 

மறு பிரசுரம் 
EZHUTHTHU 

கவிதை தலைப்புகள்:
1. உழைப்பே உயர்வு
2. உழவு
3. நீர் இன்றி அமையாது உலகு
4. உழவர்
5. பசுமை உலகம்
6. புதியதோர் உலகம் செய்வோம்
7. குழந்தை தொழிலாளர்
8. உழைப்பாளி
9. வலியோடு வெற்றி
10. உடல் தானம்

கட்டுரை தலைப்புகள்:
1. சுற்றுச்சூழல்
2. தேசிய ஒருமைப்பாடு
3. இயற்கை
4. சிறு சேமிப்பு
5. மனித நேயம்
6. முயற்சி
7. உணவு
8. உழைப்பே உயர்வு
9. காலம் பொன் போன்றது
10. காமராஜர்

நாள் : 9-Jun-19, 3:07 pm

மேலே