எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காட்டு மழை நா இருந்த நாட்டுல, நீ இருக்க...

              காட்டு மழை
நா இருந்த நாட்டுல, நீ இருக்க வீட்டுல!
சிறுத்துப் போன இதயத்துல, பொத்தலிட்டு உறியுற!
வத்திப் போன என்னத்தான், கூறு போட்டு விக்குற!
வித்துப்புட்டு அப்புறமா, காசு குடுத்து வாங்குற!

பதிவு : swan
நாள் : 6-Jul-19, 7:36 am

மேலே