எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல்!!! அழகென்னும் தோகை கொண்டு வந்தாள்.. மயிலென என்...

காதல்!!!

அழகென்னும் தோகை    
           கொண்டு வந்தாள்.. மயிலென 
என் வாழ்வில் அத்தோகை கொண்டு    
            என்னை சிறையிடுவாள் 
அன்பு என்னும் சிறையில்... 

                              By 
                   Prabhu shalini

பதிவு : PrabhuElangovan
நாள் : 27-Jul-19, 3:31 pm

மேலே