எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இனியில்லை மரத்தட்டுப்பாடு ஈர்ப்புவிசை உள்ளவரை விரிந்து கிடக்குது எங்கள்...

                     இனியில்லை மரத்தட்டுப்பாடு
      

 ஈர்ப்புவிசை உள்ளவரை 
 விரிந்து கிடக்குது 
 எங்கள் உலகம்
   
 உங்கள் கால்கள் 
 படரும் பரப்பை விட​ 
 எங்கள் இறக்கைகளின்  புழக்கம் விசாலமானது   

 நன்மையை மட்டும் விதைத்திடும் 
 உன்னத​ படைப்புகள் நாங்கள்

 இறைச்சிகளாய் மட்டுமெங்களை 
 குறைத்து மதிப்பிடாதீர்!
 இயற்கையின் காவலர் நாங்கள் 
 அது விரும்பும் காதலும் நாங்களே!   

 இயற்கையை பாதுகாப்போம் என்று 
 நாங்கள் கூட்டம் கூட்டுவதில்லை 
 பேட்டி கொடுப்பதில்லை 
 என்றும் நாங்கள் நடிகர்களாக​ மாறுவதில்லை
 நாங்கள் நாங்களாகத்தான் வாழ்கிறோம்   

 கையில் அலைபேசியுடன் 
 உறைந்து கிடக்கும் 
 உங்களைப் பார்க்கும்பொழுது 
 எங்களை விரட்ட​ 
 சோளக்கொல்லை பொம்மைகள் 
 இனி தேவையில்லை உங்களுக்கு!

 உங்கள் பயிர்களை விட​ 
 அதை அழித்திடும் பூச்சிகளும் புழுக்களுமே 
 எங்களுக்கு பிடித்த​ உணவு
 வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு 
 புரியவைத்திருக்கும் உங்களுக்கு   

 சாலையோர​ மரங்கள் 
 இனி தேவையில்லை உங்களுக்கு 
 குளிரூட்டப்பட்ட​ ஊர்திகளில் பயணம் 
 சாலையோர​ 
 அழகுச் செடிகளைப் பார்த்துக்கொண்டே

 இப்பொழுதெல்லாம் 
 மரங்களின் பற்றாக்குறை 
 எங்களுக்கும் தெரிவதில்லை
 ஏனென்றால் 
 எங்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்தன​ அவ்வளவே!      


நாள் : 25-Jun-20, 10:49 am

மேலே