எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அன்பின் வலி அன்பை போல மிக சிறந்த பரிசும்...

  அன்பின் வலி

அன்பை போல மிக சிறந்த பரிசும் இல்லை அன்பை போல மிக மோசமான தண்டனையும் இல்லை அன்பு ஏமாற்றம் அடையும் போது தான் அதன் வலி பெரியதாக இருக்கும்...! 

பதிவு : Priya yuvaraj
நாள் : 12-May-21, 4:37 pm

மேலே