எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஆணின் பலத்தை விட ஆனை பலம் கொண்டவளே... பெண்ணின்...

ஆணின் பலத்தை விட ஆனை பலம் கொண்டவளே... பெண்ணின் மென்மையை விட பொன்னின் மேன்மையை கொண்டவளே.... காதலும் நீயே காமமும் நீயே...உனக்கு எப்பொழுதும் புரியாதா முப்பொழுதும் என் நினைவில் நீக்கமற கலந்திருக்கும் நீல வானமே நீ தான் என்று...

senthil Vellore DMK

பதிவு : senthil vellore78
நாள் : 23-Jan-22, 7:54 am

மேலே