எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் கோபம் 💔💔💔 கோபத்துடன் ரோஜா என்னை பார்த்து...

காதல் கோபம் 💔💔💔


கோபத்துடன் ரோஜா என்னை பார்த்து கேட்டது!!!🌹🌹

என்னை விட அழகானவளா உன் காதலி என்று

நான் எப்படி சொல்வேன் உன்னிடம் என்னவளின் கோபம் கூட அழகு என்று

பதிவு : Mani Maran R
நாள் : 6-Oct-22, 10:57 am

மேலே