எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

[ காதல் கடிதம் ]. என்னவள் கைப்பட எழுதிய...

[   காதல் கடிதம் ].                                                                                என்னவள் கைப்பட எழுதிய கடிதம் ஒன்று கிடைத்தது .....                                                                                                              அதில்விடுநர் : அவள் பெயறையும்                                                                                                              பெறுநர் : எனது பெயறையும்                                                                                              பொருள் : உன்னை காதலிக்க வில்லை எனவும்                                                         இப்படிக்கு                                                                               உனது காதலி  எனவும் எழுதி அவள் காதலை சொல்லி இருந்தால் 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 17-Oct-22, 6:23 am

மேலே