எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒன்று ஒன்றை நோக்கி போவது தான் வாழ்க்கை. ஆக...

ஒன்று ஒன்றை நோக்கி போவது தான் வாழ்க்கை. ஆக இரண்டு. வேடம் என்பது அவரவர் பார்வையைப் பொறுத்தது.

பதிவு : முனி இரத்னம்
நாள் : 25-Jul-14, 8:42 pm

மேலே