காதல் ,அன்பு என்ன வித்தியாசம் ?

காதல் ,அன்பு என்ன வித்தியாசம் ?

மனைவி கணவனிடம் அன்போடு இருக்க வேண்டுமா ,காதலோடு இருக்க வேண்டுமா?கேட்டவர் : இஸ்மாயில்
நாள் : 8-Apr-14, 7:53 pm
0


மேலே