இதயத்தில் இடம் இருக்குமா?

என் தேவதையின் இதயத்தில் நான் இருக்கிறேனா என்பதை அறிய எனக்கு ஏதேனும் ஒரு வழி இருந்தால் கூறுங்களேன் தோழர்களே?கேட்டவர் : முகில்
நாள் : 21-Jun-14, 1:36 pm
0


மேலே