சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது

எனக்கு எதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது...இது போன்ற எண்ணம் இயல்பானதா ? உங்களுக்கும் இந்த எண்ணம் இருக்கிறதா...???கேட்டவர் : நசீம்
நாள் : 28-Jun-14, 5:00 pm
0


மேலே