நாம் எதை நோக்கி செல்கிறோம் ???

நாம் எதை நோக்கி செல்கிறோம் ???
இந்தக் கேள்வி அடிக்கடி என் மனதில் வந்து போகிறது. அதை என் நண்பர்களிடம் கேட்டுப் பார்ப்போம் என இங்கு கேட்கிறேன்...!!!கேட்டவர் : நசீம்
நாள் : 26-Jul-14, 4:56 pm
0


மேலே