கவிதை

ஹைக்கூ கவிதை என்பது என்ன? ஹைக்கூ கவிதை எழுதுவதன் சரியான முறை என்ன?

ஏதேனும் உதாரணக் கவிதையோடு விளக்கிக் கூறுங்கள் தோழமையே..நாள் : 13-Aug-14, 7:03 pm
0


மேலே