பொறாமை

நண்பர்களே தாங்கள் எந்த நேரங்களில் என்னால் இப்படி இருக்க முடியவில்லையே என்று

ஆணாக இருப்பின் பெண்ணை பார்த்தும் !

பெண்ணாக இருப்பின் ஆணைப் பார்த்தும் !

பொறாமைப் படுகிறீர்கள்?கேட்டவர் : முகில்
நாள் : 7-Sep-14, 10:36 pm
0


மேலே