உங்களை கவர்ந்த இணையத்தளம் என்ன ? பதில் அவசியம்

பதில் அவசியம்
இன்று உலகையே கரங்களில் கட்டுப்படுத்தும்
விந்தையான தொழில்நுட்ப விளையாட்டில்

உங்களை கவர்ந்த இணையத்தளம் என்ன ..?

பகிரவும் ...!!!
அனைவருக்கும் தெரியட்டும்கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 22-Sep-14, 2:46 pm
0


மேலே