இன்று நாம் அழகு என்று நினைப்பது கருப்பானவர்களையா?? வெள்ளையானவர்களையா??

இன்று நாம் அழகு என்று நினைப்பது
......கருப்பானவர்களையா..??
....... வெள்ளையானவர்களையா...??

அர்த்தம் உணர்ந்து
உண்மை சொன்னால் போதும்
கேளிக்கைகள் வேண்டாம்கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 23-Sep-14, 5:48 pm
0


மேலே