உடல் பருமனை குறைக்க என்ன வழி????

உடல் பருமனை குறைக்க என்ன வழி...????

1.உணவுக்கட்டுப்பாடு
2.உடற்ப்பயிற்சி
3.உங்கள் கருத்து
4.மருத்துவர் / gym செல்வது
5.No Ideaகேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 25-Sep-14, 9:02 am
0


மேலே