எழுத்து இணையத்தளத்தில் நம் படைப்பினை நிறைய பேர் பார்வையிட என்ன செய்ய வேண்டும்?????

எழுத்து இணையத்தளத்தில்
.,......நம் படைப்பினை நிறைய பேர் பார்வையிட
............என்ன செய்ய வேண்டும்...?????கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 26-Sep-14, 2:41 pm
0


மேலே