நம்புவதுண்டா ?? யாரும் நம் வாழ்வில் நிலையில்லை என்று ???

மனித வாழ்வில்
....எந்த உறவும் நமக்கு நிலையில்லை
என்ற உண்மையை ..???


நம்புவதுண்டா ...???

இல்லையா..???கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 15-Oct-14, 11:48 am
0


மேலே