இனிமையான நாள்

மனிதன் தன் வாழ்நாளில் எந்த நாளை மிக இனிமையான நாள் என்று அதிகம் கூறுவான் ? எந்த நாளை மிகவும் துன்பமான நாள் என்று கூறுவான்?கேட்டவர் : PJANSIRANI
நாள் : 29-Oct-14, 7:04 pm
0


மேலே