பேச்சாற்றல் மிக்கவர் ஆண்களா? இல்லை பெண்களா?

இன்றைய பட்டி மன்ற கேள்வி.

பேச்சாற்றல் மிக்கவர் ஆண்களா? இல்லை பெண்களா?

யோசித்து கருத்துகளை எழுத்துங்கள்.கேட்டவர் : மன்சூர் அலி
நாள் : 15-Dec-14, 9:57 am
0


மேலே